For english click here.

Hey topper, wat zie jij er goed uit vandaag! Wat fijn, dit heb je echt goed opgepakt! Bedankt, dat ik altijd op je kan rekenen! En? Heb jij nu ook een glimlach op je gezicht? Het blijft altijd leuk om een compliment te krijgen en misschien nog wel leuker om er een te geven! Vandaag is dé perfecte dag om daar nog eens extra bij stil te staan, het is namelijk vandaag Nationale Complimentendag.

 

Hoe geef je een compliment?

We hebben drie korte tips voor je opgeschreven. Daarnaast hebben jullie wat leuks ontvangen op de vestiging. Maak het snel open en uitdelen maar! Zo wordt een complimentje geven én ontvangen extra leuk 😋

Wees specifiek

Vermijd vage complimenten en wees specifiek over wat je waardeert. In plaats van te zeggen “Je bent geweldig,” kun je bijvoorbeeld zeggen “Ik waardeer hoe je altijd klaarstaat om anderen te helpen.”

Oprechtheid is belangrijk

Geef alleen complimenten als je oprecht meent wat je zegt. Mensen kunnen vaak de oprechtheid van een compliment aanvoelen, dus wees authentiek. Als je gemeend bent, komt het compliment veel krachtiger over.

Focus op inspanning of kenmerken

Richt je compliment op de inspanning van de persoon of op specifieke positieve kenmerken. Bijvoorbeeld, “Je hebt echt hard gewerkt aan dit project, en het resultaat is indrukwekkend” of “Ik bewonder je positieve houding, het maakt de sfeer altijd beter.”

 

Wat doet een compliment met iemand?

Het leuke van een compliment geven is natuurlijk het fijne gevoel wat je iemand geeft. Hoe dat eruit ziet? Dat hebben we voor je vastgelegd! Kom maar door met een flinke dosis ‘feelgood’ beeldmateriaal. Aan alle compliment ontvangers van vandaag; laat die glimlach maar shinen en ontvang hem!

Please accept marketing-cookies to watch this video.

 

Hey champ, looking sharp today! Well done, you’ve really nailed it! Thanks for always being reliable! So, do you have a smile on your face now too? It’s always nice to receive a compliment, and perhaps even nicer to give one! Today is the perfect day to give it some extra thought, as it’s National Compliment Day.

 

How to give a compliment?

We’ve jotted down three quick tips for you. Plus, you’ve received something fun at the office. Open it up quickly and start sharing! Giving and receiving compliments just got even more enjoyable 😋

Be specific

Avoid vague compliments and be specific about what you appreciate. Instead of saying “You’re awesome,” you could say, for example, “I appreciate how you’re always ready to help others.”

Sincerity is key

Only give compliments if you genuinely mean what you say. People can often sense the sincerity of a compliment, so be authentic. If you mean it, the compliment will come across much more powerfully.

Focus on effort or qualities

Direct your compliment towards the person’s effort or specific positive qualities. For example, “You’ve really worked hard on this project, and the result is impressive” or “I admire your positive attitude, it always brightens the atmosphere.”

 

What does a compliment do for someone?

The fun part of giving a compliment is, of course, the nice feeling you give someone. What does that look like? We’ve captured it for you! Bring on a generous dose of ‘feelgood’ visuals. To all the compliment receivers today; let that smile shine and receive it!

BENIEUWD WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN?