3 min20 december 2023

Rem op flexibiliteit en arbeidsmigratie zal zorgen voor nog extremere krapte op arbeidsmarkt

Het structureel terugdringen van arbeidsmigratie en flexibiliteit op de arbeidsmarkt zal ertoe leiden dat essentiële sectoren zoals de zorg, glastuinbouw en logistiek niet langer normaal kunnen functioneren. Dat kan zelfs leiden tot een verlies aan welvaart. Dat stelt Henk Buitink, Algemeen Directeur van uitzendorganisatie House of Covebo, een van de labels van multinational House of HR. Hij verwacht tevens dat de huidige arbeidsmarktkrapte in 2024 nog aanzienlijk zal toenemen als gevolg van economisch herstel, vergrijzing en de energietransitie.

Buitink reageert hiermee op de plannen van onder meer de PVV en NSC om arbeidsmigratie verder aan banden te leggen. Dit terwijl Nederland volgens hem nu al kampt met enorme tekorten op de arbeidsmarkt, en de komende jaren enorm veel extra handen nodig heeft om extra woningen te bouwen en de noodzakelijke energietransitie te faciliteren. Ook aan de sterk stijgende zorgvraag kan alleen maar worden voldaan door de arbeidsmarkt van buitenaf te versterken, aldus Buitink. Hij denkt dan ook dat een rem op arbeidsmigratie uiteindelijk zal gaan leiden tot een verlies van welvaart.

Dat laatste geldt, zij het in mindere mate, ook voor het ontmoedigen van flexwerk. Buitink: “Wij zijn er voorstander van dat flexwerk wettelijk goed geregeld wordt. Dat begint met te erkennen dat de vraag naar flexibele arbeid blijvend is, vanuit werkgevers en werknemers. Er zullen altijd schaarse hoogopgeleiden zijn die graag op detacheringsbasis of als zzp’er willen werken. Dat zullen we ook wettelijk moeten faciliteren. Voor laaggeschoolde werknemers juichen wij een zekere vorm van bescherming toe; voor hen biedt het zzp-schap meer nadelen dan voordelen omdat een sociaal vangnet ontbreekt. Maar we zien in ons buurland België dat ook laagopgeleiden met vast werk graag een bijbaan nemen voor een of twee dagen per week, om meer variatie te hebben. We moeten dus toe naar een wettelijke regeling die meer differentieert naar doelgroepen, en flexibiliteit mogelijk maakt in tijd, type job en al dan niet thuiswerken.”

Arbeidsmarkt in 2024 nog veel krapper

House of Covebo (omzet 2022: 566 miljoen) is onderdeel van de Europese HR dienstverlener House of HR (omzet 2022: 3.11 miljard euro) en biedt maandelijks werk aan ruim 11.000 medewerkers, deels uit Nederland en deels uit andere EU-landen. Volgens Rika Coppens, CEO van House of HR, blijven uitzenders ook in de toekomst onmisbaar op de arbeidsmarkt. Coppens: “Er zal altijd behoefte zijn aan een flexibele baan, in elke sector en op elk moment. Als overheid moet je dan de vraag stellen: hoe gaan we dat organiseren? Uitzenden blijft een heel mooi instrument om dat te regelen, maar ook voor zzp en detachering is er een plaats, afhankelijk van het type opdracht en het type profiel. Als mensen niet langer in vaste dienst in bijvoorbeeld de zorg willen werken maar wel als zzp’er, probeer dat dan als overheid gewoon op een goede manier te organiseren en zorg dat de fiscale uitwassen, verzekeringen en pensioenen goed geregeld zijn. Mensen flexibeler inzetten help om tekorten op te lossen.”

Zowel Coppens als Buitink verwachten komend jaar een verder economisch herstel, wat zal leiden tot een nog veel krappere arbeidsmarkt. Buitink: “We kunnen onze borst natmaken, want er zal een enorme vraag naar arbeid komen met voor sommige sectoren potentieel ontwrichtende tekorten. Een voorbeeld is onze horeca, die post-Covid veel meer sluitingsdagen heeft moeten invoeren, wat sowieso ook leidt tot een verlies aan welvaart. Ons pleidooi aan de politiek is dan ook: zorg voor goed beleid op de arbeidsmarkt. Zorg voor een arbeidsmarkt die kan meebewegen met wat werkgevers nodig hebben en wat werknemers het liefste willen. En dat kan alleen als er een goede balans is tussen flex en vast, en als we voldoende mensen van buiten kunnen aantrekken.”

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Swipen naar een nieuwe baan? Bij VNOM kan het!

2 min10 juni 2024

“Het belangrijkste verschil is onze focus op vrijheid en ondersteuning”

2 min2 mei 2024

Verschillende generaties op de werkvloer: dit zijn de voordelen.

4 min14 maart 2024

BENIEUWD WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN?